USLUGE

Medicinske usluge

Medicinska nega i pomoć su u staračkom domu „Gardoš“ 24 sata na raspolaganju svim korisnicima. Naše stručno i specijalizovano osoblje svakodnevno brine o njihovom zdravlju, vodeći pri tom računa ne samo o vitalnim funkcijama, već i o ishrani, higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju. Trudimo se da pružimo svu neophodnu negu i usluge koje olakšavanju život starijim licima i njihovim porodicama.

ZAKAŽITE OBILAZAK DOMA GARDOŠ

Dođite da se upoznamo.

Nega starijih lica uz nadzor stručnjaka

Medicinske usluge u našem domu za stare vodi i kontroliše doktor opšte prakse. Za sve specijalističke usluge, uz nadzor domskog doktora i medicinskog osoblja, organizuju se pozivi specijalista ili transport do zdravstvenih ustanova ukoliko je indikovano. Starački dom „Gardoš“ ima potpisan ugovor sa hitnom transportnom službom.

Medicinske usluge u našem domu

Medicinska nega i pomoć je svakodnevno na raspolaganju svim našim korisnicima. Stručno i specijalizovano osoblje 24h brine o zdravlju svojih korisnika, vodeći pri tome računa ne samo o vitalnim funkcijama, već i o ishrani, higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju.

Dom poseduje i najsavremeniji aparat za proizvodnju kiseonika (Invacare Perfecto).  

Stanarima doma za stare su dostupne usluge doktora specijalista iz raznih medicinskih oblasti kako bi se zadovoljile specifične zdravstvene potrebe i unapredilo opšte stanje svakog korisnika. 

 • Kardiolog – Specijalista za srce i krvne sudove, kardiolog se bavi dijagnostikovanjem bolesti srca i kardiovaskularnog sistema. Usluge kardiologa su ključne za korisnike koji imaju istoriju srčanih problema, visokog krvnog pritiska ili drugih stanja povezanih sa srcem i krvnim sudovima.
 • Pulmolog – Ovaj specijalista fokusira se na pluća i disajne puteve i bolesti kao što su astma, hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP) i pneumonija. Pulmološka nega je bitna za korisnike sa respiratornim problemima ili onima koji zahtevaju redovno praćenje i tretman plućnih funkcija.
 • Neurolog – Specijalizovan za nervni sistem, neurolog pomaže u dijagnostikovanju bolesti mozga, kičmene moždine, nerava i mišića. Usluge neurologa su važne za korisnike sa neurološkim stanjima poput moždanog udara, demencije, Parkinsonove bolesti i epilepsije.
 • Onkolog – Onkolog se bavi dijagnostikovanjem i vođenjem kancerogenih oboljenja. Pružanje onkoloških usluga u domu za stare omogućava kontinuirano praćenje i upravljanje tretmanima za korisnike koji se bore sa različitim tipovima raka.
 • Endokrinolog – Fokusiran na endokrini sistem i hormone, endokrinolog prati stanja poput dijabetesa, problema sa štitnom žlezdom i osteoporoze. Usluge endokrinologa su ključne za korisnike sa hormonalnim neravnotežama i metaboličkim poremećajima.
 • Gastroenterolog – Specijalista za gastrointestinalni trakt i sistem za varenje, gastroenterolog pomaže kod problema kao što su gastroezofagealna refluksna bolest (GERD), čirevi, iritabilni sindrom creva i inflamatorna crevna oboljenja.
 • Dermatolog – Fokusiran na kožne bolesti, dermatolog dijagnostikuje stanja poput ekcema, psorijaze, kožnih infekcija i raka kože. Usluge dermatologa su važne za očuvanje zdravlja kože korisnika, naročito kod starijih osoba koje su sklonije kožnim problemima.
 • Ginekolog – Specijalista za žensko zdravlje i reproduktivni sistem, ginekolog pruža preventivnu negu, dijagnostikuje stanja povezana sa ženskim reproduktivnim organima.
 • Ortoped – Specijalizovan za kosti, zglobove i mišiće, ortoped se bavi saniranjem povreda i bolesti mišićno-koštanog sistema. Usluge ortopeda su bitne za korisnike sa artritisom, osteoporozom i povredama koje zahtevaju rehabilitaciju ili hirurške intervencije.
 • Oftalmolog – Ovaj specijalista za oči i vid pomaže u dijagnostikovanju  bolesti očiju, kao što su katarakta, glaukom i makularna degeneracija. Usluge oftalmologa su ključne za očuvanje vida i prevenciju slepila kod starijih osoba.
 • Psihijatar – Fokusiran na mentalno zdravlje, psihijatar prati tok  bolesti poput depresije, anksioznosti, bipolarnog poremećaja i šizofrenije. Mentalno zdravlje je ključno za opštu dobrobit stanara, a usluge psihijatra mogu pomoći u upravljanju mentalnim stanjima i poboljšanju kvaliteta života.
 • Urolog – Specijalista za urinarni trakt i muški reproduktivni sistem, urolog se bavi problemima poput uroloških infekcija, uvećane prostate i inkontinencije. Usluge urologa su važne za korisnike sa urološkim problemima koji mogu uticati na kvalitet života.
 • Reumatolog – Specijalizovan za reumatoidne bolesti i bolesti zglobova, reumatolog prati stanja kao što su reumatoidni artritis i lupus. Usluge reumatologa su ključne za korisnike sa hroničnim bolom i ograničenom pokretljivošću zbog reumatskih oboljenja.
 • Radiolog – Specijalista za radiološke procedure i dijagnostiku, radiolog koristi medicinske tehnike poput rendgena, ultrazvuka, CT-a i MRI-a za vizualizaciju unutrašnjosti tela i dijagnostikovanje različitih zdravstvenih stanja.

Radna okupaciona terapija u starčkom domu

Radna okupaciona terapija u domu Gardoš podrazumeva prilagođen program koji se sprovodi kroz raznolike interaktivne i stimulativne aktivnosti, dizajnirane da podstaknu starije osobe na aktivno učešće u svakodnevnom životu. Ova terapija se fokusira na razvijanje, poboljšanje ili očuvanje motoričkih veština, kognitivnih sposobnosti i emocionalnog blagostanja korisnika.

Program radne okupacione terapije obuhvata:

 • Vežbe fine motorike – Koriste se različite aktivnosti kao što su crtanje, pisanje, modelovanje gline ili sastavljanje malih objekata, koje pomažu u očuvanju i poboljšanju fine motorike i koordinacije ruku.
 • Vežbe za poboljšanje ravnoteže i koordinacije – Kroz posebno dizajnirane vežbe, korisnici rade na održavanju i poboljšanju svoje ravnoteže i koordinacije, što je ključno za smanjenje rizika od padova.
 • Kognitivne aktivnosti – Uključuju rešavanje zagonetki, igranje šaha, karti ili domina, što doprinosi održavanju mentalne agilnosti i sprečava kognitivni pad.
 • Korišćenje tehnoloških pomagala – Upotreba prilagođenih tehnoloških uređaja i aplikacija može pomoći korisnicima da ostanu povezani sa svojim interesovanjima, hobijima i voljenima, podstičući time njihovu socijalnu interakciju i angažovanost.
 • Društvene aktivnosti – Radna okupaciona terapija obuhvata i organizovanje grupnih aktivnosti koje promovišu druženje, razmenu iskustava i međusobnu podršku među korisnicima.

Cilj radne okupacione terapije u domu Gardoš nije samo unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja korisnika, već i promocija njihovog osećaja vrednosti, samostalnosti i zadovoljstva kroz angažman u smislenim i zabavnim aktivnostima. Terapija se prilagođava individualnim potrebama i mogućnostima svakog korisnika, čime se osigurava da svako ima priliku da učestvuje u skladu sa svojim interesovanjima i sposobnostima.