Stare osobe najugroženije u saobraćaju

Svaki drugi stradali pešak ima preko 65 godina

– Takođe, svako treće poginulo lice u automobilu je starije od 65 godina, u svojstvu putnika ili vozača – navela je Milošević.

Stare osobe su veoma ugrožene u saobraćaju i svaki drugi stradali pešak u Srbiji stariji od 65 godina, pokazuje statistika Agencije za bezbednost  u saobraćaju.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević je rekla da će podizanje bezbednosti starih osoba zato biti u fokusu aktivnosti Agencije.

– Takođe, svako treće poginulo lice u automobilu je starije od 65 godina, u svojstvu putnika ili vozača – navela je Milošević.

Kako kaže, Agencija planira niz aktivnosti, pre svega, preventivnih aktivnosti u saradnji sa MUP-om Srbije.

– Posebnu pažnju posvetićemo kategoriji učesnika u saobraćaju sa kojima se do sada malo radilo, a to su osobe od 65 godina i starije. Želimo interaktivnim aktivnostima da im skrenemo pažnju na to koliko je važno njihovo bezbedno ponašanje u saobraćaju – naglaasila je Milošević.

Ona je najavila da će Agencija u narednom periodu zajedno sa MUP-om više pažnje posvetiti i vezivanju pojasa tokom vožnje, kako na prednjim tako i zadnjim sedištima.

Milošević ističe da je, takođe, nekada od presudnog značaja da li se dete vozi u predviđenom sedištu i da li je propisno vezano pojasom.

– Moramo da objasnimo roditeljima da su oni slika i prilika budućeg ponašanja njihove dece u saobraćaju i da samo promocijom pozitivnog primera i pravilnog ponašanja u saobraćaju možemo dopreti do ljudi da shvate da upravo oni najviše utiču na sopstvenu bezbednost – naglasila je Milošević.

Čuvajući sebe vodite računa i o drugim učesnicima u saobraćaju, poručila je Milošević.

Izvor: https://www.srbijadanas.com/